[מידות] גבהי מושב אידיאליים

כל הגדלים
גבהים ומידות מושב במבט חטוף

Abmessungen Schweindl Schafhocker